Наши ученици су и ове године музиком употпунили програм 6. Међународне књижевне манифестације „Момини дани“, која се традиционално одржава у библиотеци „Мома Димић“ у Миријеву,

у организацији књижевног клуба „Мала птица“. Током два дана, 07. и 08.10. наступали су: Мина Јанковић, V разред виолине, класа: Ј. Залар; Хелена Јовановић, VI разред клавира, класа: М. Ковачевић; Лазар Гаврило Трајковић, II разред гитаре, класа: Б. Ивановски; Михајло Јовић, II разред, Ленка и Маша Оршолић и Уна Цицварић, III разред флауте, класа: А. Буркерт; Јоана Субић, III разред виолине, класа: М. Босанац; Михајло Ивковић, IV разред хармонике, класа: Н. Павловић; клавирски сарадник: Радмила Динић, координатор сарадње Мирослав Босанац.