У оквиру пројекта „Вредне руке дарују вам звуке“ одржан је концерт у ОШ „Иван Горан Ковачић“. Наступили су:

Ива Станић, IV разред клавира, класа: Л. Симић; Петра Андрић, I разред, Катарина Поповић, II разред, Јоана Субић, III разред и Александра Јевтић, IV разред виолине, класа; М. Босанац; Давид Давари и Тамара Ћосић, II разред флауте, класа: Ј. Вујновић; Лука Кратохвил и Дејан Ушковић, V разред гитаре, класа: Д. Ђујић.