Пројекат „Примењена музика“ настао је као потреба да се код ученика пробуди и развија креативност кроз разне уметничке делатности. Аутор пројекта је Јелена Рајић, проф. виолине.

У оквиру овог пројекта кроз протекле четири школске године одржали су се концерти „Музика и маска„ , „Филмска музика“ , „Музика у народном стваралаштву“ , „Српска соло песма“ и „Вече домаћих аутора“. Пред нама је нови концерт под називом „У ритму музике за плес“. Циљ овог концерта је повезивање покрета игре и музике, кроз различите временске периоде.

Учесници концерта су ученици и професори школе.