У програму су учествовали:

Катарина Поповић, I разред и Александра Јевтић, III разред виолине, класа: М. Босанац; Дуња Хрњаз, I разред флауте, класа: Ј. Вујновић,

клавирски сарадник: Марија Родић; Илија Пауновић, I разред клавира, класа: И. Љуба; Петар Николић, II разред и Филип Станковић, IV разред гитаре, класа: Ј. Илић; Ана Жикелић, II разред клавира, класа: Л. Симић; Александар Топић, III разред клавира, класа: Н. Трбојевић; Петар Бон и Светозар Вељковић, V разред гитаре, класа: Д. Ђујић; Дуо виолина: Јоана Субић и Сара Ценић, II разред, класа: М. Босанац; Клавирски дуо: Мила Карабахчев III разред, класа Б. Милојковић и Елена Анчић, III разред, класа: Н. Трбојевић; Дуо гитара: Светозар Вељковић и Петар Бон, V разред гитаре, класа: Д. Ђујић; Хорић припремног разреда – диригент Ј. Ристић Јоцић, клавирски сарадник: Б. Милојковић

Координатор пројекта, Мирослав Босанац.