ЧЛАНОВИ АКТИВА И ТИМОВА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Гњатовић Драган – кларинет, председник; Врачар Катарина – директор, председници стручних већа, актива и тимова

Активи
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Александра Лазаревић – председник актива; Наташа Трбојевић клавир; Мирослав Боданац – виолина; Маја Радић – флаута; Александар Поповић – хармоника; Бојан Ивановски – гитара; Снежана Шипић – соло певање; Марина Марвучић – клавир; Јелена Вујновић – флаута; Лазар Кованџић – виолина; Јелена Рајић – виолина; Драган Гњатовић кларинет; Катарина Врачар – директор; Гајовић Братислав – родитељ; Тадић Марија- ученица


САМОВРЕДНОВАЊЕ

Марина Марвучић– вођа и координатор рада тимова ; Милена Павловић – клавир; Саша Лазаревић – виолина; Јелена Вујновић – флаута; Борко Милојковић – корепетиција и клавир; Леа Симић – клавир; Биљана Марјановић – клавир;Наташа Бијелић Симојловић- родитељ; Нина Јаковљевић – ученица

Тимови
АКЦИОНИ ПЛАН

Јелена Вујновић – председник; Милица Радојевић – теоретичар; Иван Љуба – клавир; Бојан Герзина-родитељ; Дуња Крушчић- ученица


ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА

Вођа – Јелена Рајић – виолина, Милица Радојевић – теоретичар , Јелена Ристић Јоцић – теоретичар, Врачар Катарина -директор, Јелена Стајковић и Наташа Бијелић – родитељи Љубица Ћосић – ученица, Аница Чокић Петровић – корепетитор

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

Лазар Кованџић – виолина, председник; Катарина Врачар – директор; Маја Родић- флаута; Драган Гњатовић – кларинет; Златковић Тадија- родитељ

ТИМ ЗА ССУ и НАПРЕДОВАЊЕ У УСТАНОВИ

Љиља Тодоровић – хармоника, Бурсаћ Никола – виолина, Рада Кнежевић – виолончело