ЧЛАНОВИ АКТИВА И ТИМОВА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Координатор: Сара Врањеш, наставник клавира

Врачар Катарина, директор
Теодора Ђокић, психолог
Драган Гњатовић, наставник кларинета
Милица Радојевић, наставник теоретских предмета
Лазар Кованџић, наставник виолине
Луција Лалицки, родитељ,
Милица Пејовић, члан Школског одбора

Активи
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Координатор: Александра Лазаревић – наставник теоретских предмета

Врачар Катарина, директор школе
Теодора Ђокић, психолог
Наташа Трбојевић, руководилац стручног већа наставника клавира.
Јелена Рајић, руководилац стручног већа наставника виолине.
Јелена Вујновић, руководилац стручног већа наставника дувачких инструмената
Александар Поповић, руководилац стручног већа наставника хармонике.
Бојан Ивановски, руководилац стручног већа наставника гитаре
Сара Врањеш, наставник клавира
Милица Радојевић, наставник теоретских предмета
Лазар Кованџић, наставник виолине
Данијела Николић, родитељ.
Милица Пејовић, члан Школског одбора


САМОВРЕДНОВАЊЕ

Теодора Ђокић – Координатор; Леа Симић – Члан; Катарина Врачар – Члан; Борко Милојковић-Члан; Јелена Вујновић – Члан; Наташа Бјелић Представник – ШО; Марина Поповић -Члан; Луција Лалицки – Представник СР; Милена Павловић -Члан

Тимови
АКЦИОНИ ПЛАН

Теодора Ђокић-Координатор; Даша Плазинић-Члан; Милица Радојевић-Члан; Катарина Врачар-Директор; Иван Љуба-Члан; Луција Лалицки-Члан (родитељ); Марина Поповић-Члан


ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА

Теодора Ђокић-Координатор; Аница Чокић Петровић-Члан;Катарина Врачар-Директор; Јелена Ристић Јоцић-Члан; Јелена Рајић-Члан; Драган Гњатовић-Члан; Милица Радојевић-Члан; Данијела Николић-Члан (родитељ)

ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМ

Лазар Кованџић – виолина, председник; Катарина Врачар – директор; Маја Родић- флаута; Драган Гњатовић – кларинет; Златковић Тадија- родитељ

ТИМ ЗА ССУ и НАПРЕДОВАЊЕ У УСТАНОВИ

Љиљана Тодоровић-Координатор; Даша Плазинић-Члан; Теодора Ђокић-Психолог;Персида Поповић-Члан;Раде Соро-Члан; Катарина Врачар-Директор

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА

Теодора Ђокић-Координатор; Александра Лазаревић-Члан; Наташа Трбојевић-Члан; Снежана Шипић-Члан

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Лазар Кованџић-Координатор; Марија Родић-Члан; Драган Гњатовић-Члан; Катарина Врачар-Директор; Иван Љуба-Члан; Данијела Николић-Члан (родитељ);Теодора Ђокић- Психолог;

ТИМ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВЕ

Теодора Ђокић-Координатор; Катарина Врачар-Директор;Сара Врањеш-Члан;

ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊА САЛЕ

Наташа Трбојевић-Координатор; Аница Чокић Петровић-Члан; Биљана Марјановић-
Члан; Марија Родић-Члан; Мирослав Босанац-Члан; Борко Милојковић-Члан