ЧЛАНОВИ АКТИВА И ТИМОВА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Координатор: Емилија Миодраг, наставник клавира

Врачар Катарина, директор
Теодора Ђокић, стручни сарадник-психолог
Драган Гњатовић, наставник кларинета
Сара Врањеш – наставник клавира
Милица Радојевић, наставник теоретских предмета
Лазар Кованџић, наставник виолине
Александар Николић, родитељ,
Луција Лалицки, представник Школског одбора

Активи
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Координатор: Александра Лазаревић – наставник теоретских предмета

Врачар Катарина, директор школе
Теодора Ђокић, стручни сарадник-психолог
Наташа Трбојевић, руководилац стручног већа наставника клавира.
Јелена Рајић, руководилац стручног већа наставника гудачких инструмената.
Јелена Вујновић, руководилац стручног већа наставника дувачких инструмената
Александар Поповић, руководилац стручног већа наставника хармонике.
Јелена Илић – руководилац стручног већа наставника гитаре
Снежана Шипић – руководилац стручног већа соло певања
Сара Врањеш, наставник клавира
Милица Радојевић, руководилац стручног већа наставника теоретских предмета
Емилија Миодраг – руководилац стручног актива за израду школског програма
Лазар Кованџић, руководилац стручног тима за ИОП
Данијела Николић, Јелена Жикелић
Дивна Илић, представник ШО.


ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Теодора Ђокић – координатор; Катарина Врачар – члан; Јелена Вујновић – члан; Јелена Илић- члан; Емилија Миодраг – члан; Леа Симић – члан; Борко Милојковић – члан; Наташа Бјелић, родитељ; Луција Лалицки, представник ШО

Тимови
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Теодора Ђокић-координатор; Даша Плазинић-члан; Милица Радојевић-члан; Катарина Врачар-директор; Иван Љуба-члан; Дивна Илић – родитељ; Марина Поповић-члан; Даша Плазинић – члан


СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА

Теодора Ђокић-Координатор; Аница Чокић Петровић-члан; Катарина Врачар-директор; Јелена Ристић Јоцић-члан; Јелена Рајић-члан; Драган Гњатовић-члан; Милица Радојевић-члан; Весна Сокач – родитељ

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАРКОМАНИЈЕ

Саша Лазаревић, координатор; Никола Бурсаћ; Теодора Ђокић;

СТРУЧНИ ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Љиљана Тодоровић – координатор; Катарина Врачар – директор; Даша Плазинић-члан; Теодора Ђокић-психолог; Јована Залар-члан; Раде Соро-члан; Персида Поповић – члан

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Теодора Ђокић, координатор; Катарина Врачар – члан; Сара Врањеш – члан; Јелена Рајић – члан; Наташа Бијелић – родитељ; Јована Ницовић –  представник локалне самоуправе.

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Лазар Кованџић-координатор; Марија Родић-члан; Драган Гњатовић-члан; Катарина Врачар-директор; Иван Љуба-члан; Биљана Даниловић- родитељ;Теодора Ђокић- психолог; Дивна Илић,- члан ШО

СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Теодора Ђокић-координатор; Персида Поповић; Сара Врањеш; Снежана Шипић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ, КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА

Теодора Ђокић-координатор; Александра Лазаревић-члан; Наташа Трбојевић-члан; Снежана Шипић-члан

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊА САЛЕ

Ана Рашковић – координатор; Аница Чокић Петровић-члан; Биљана Марјановић-
члан; Марија Родић-члан; Мирослав Босанац-члан; Борко Милојковић-члан