Уна Цицварић, II разред флауте, класаА. Буркерт

награда (91.5 поена)

 Михајло Јовић, разред флауте, класаА. Буркерт

II награда (84.5 поена)

 клавирски сарадник: Радмила Динић

Честитамо!!!