Интерни правилник јавних набавки
Јавне набавке мале вредности
План јавних набавки за 2017. годину