У петак 11.05.2018. године одржан је Концерт ученика флауте МШ „Коста Манојловић“ Земун из класа проф. Тијане Крстић и проф. Владислава Стајевића.