Међународно такмичење флаутиста ``Миодраг Азањац`` 16. - 18. март 2018.године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд
Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ Београд по први пут организује Међународно такмичење флаутиста „Миодраг Азањац“ са циљем неговања успомене на педагошки и уметнички рад професора Миодрага Азањца. Овим путем Вас позивамо да учешћем на такмичењу допринесете афирмацији флаутске уметности и педагогије, и подржите промоцију младих талената. Срдачан поздрав, Катарина Врачар, директор ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд.
“Miodrag Azanjac” First International Flute Competition 16 – 18 march 2018. Elementary Music School “Vladimir Djordjevic” Belgrade, Serbia
Dear, “Vladimir Djordjevic” Elementary Music School in Belgrade for the first time organizes “Miodrag Azanjac” International Flute Competition, with the aim to honor the memory of artistic and pedagogical work of Professor Miodrag Azanjac. We would hereby like to invite you to participate in our competition in order to contribute to the affirmation of the art of flute playing and pedagogy and to support young flute players. Additional detailed information is given below, within Competition rules. Best wishes, Katarina Vracar, principal of the “Vladimir Djordjevic” Elementary Music School.
Кликните изнад за пријаву
Кликните изнад за пропозиције
Обавезне композиције
Кликните изнад за преузимање композиције
Кликните изнад за преузимање композиције
Кликните изнад за преузимање композиције

Миодраг Азањац

професор
Музика је, као и свеколика уметност, област надахнућа, што ће рећи удахнућа и издахнућа божанских спознаја - српска уметност флауте била је руковођена овом максимом. ``
Следећи
Претходни
Application below
Obligatory compositions
IV category: J.S.Bach: Suite No. 2 in B minor (Polonaise, Double, Menuet i Badinerie)
Click above

Miodrag Azanjac

Professor
Music, like all art, is an area of inspiration, which represents inhalation and exhalation of the divine insights - the Serbian flute art was guided by this maxim.``
Следећи
Претходни