ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
«ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ»
11 050 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. (011) 3086 445 (директор)
                 2452 561 (секретар)

                 770 2659 (računovodstvo)

                 2451 344 (зборница)
фаx: (011) 3836 850
е-маил: oms.vldj@open.telekom.rs
ж.р. 840-1461660-33
ж.р. 840-1461666-15 (донације)
 ж.р. 840-1461666-15 (донације)

 

 

МБ: 07004842

ПИБ: 100132724

 

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions