Рад школе

Рад школе усклађен је према обавезама ученика у редовним школама.

Два пута недељно - инструмент (у нижим разредима час траје 30мин., а у старијим 45.мин.)

Два пута недељно - солфеђо (час траје 45мин.)

У току школовања ученици добијају још један предмет - оркестар или хор, или камерна музика.
Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions