РАПОРЕД ЧАСОВА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

предмет професор I недеља II недеља
клавир П.ПОПОВИЋ ПОНЕДЕЉАК – ЧЕТВРТАК 10.30-11.45 ПОНЕДЕЉАК – ЧЕТВРТАК 9.00-12.15
УТОРАК – ПЕТАК 13.00-20.30 УТОРАК – ПЕТАК 14.00-20.15
клавир Б. МАРЈАНОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 9.45-11.30 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.00-13.45
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-20.45 УТОРАК-ПЕТАК 14.45-18.00
клавир И. ЉУБА ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 14.45-17.15 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.00-20.15
УТОРАК-ПЕТАК 7.00-13.15 УТОРАК- ПЕТАК 10.30-12.15
клавир Љ.ПЛАЗИНИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.00-11.00 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.30-11.30
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-20.00 УТОРАК-ПЕТАК 13.00-19.15
клавир Л. СИМИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.15-12.15 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.00-12.45
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-18.45 УТОРАК-ПЕТАК 13.30-18.30
клавир А. РАШКОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 14.00-19.30 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 15.00-20.00
УТОРАК-ПЕТАК 9.00-12.15 УТОРАК-ПЕТАК 8.00-13.00
клавир Н. ТРБОЈЕВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.30-11.45 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 7.30-12.30
УТОРАК-ПЕТАК 13.00-19.45 УТОРАК-ПЕТАК 13.45-18.30
клавир М. ПАВЛОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 14.45-19.15 СРЕДА 8.30_10.15 ЧЕТВРТАК 13.00-19.00
УТОРАК-ПЕТАК 8.30-12.15 УТОРАК-ПЕТАК 8.30-13.00
клавир Ј. ФИЛОТИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 7.45-13.00 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.30-12.30
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-18.30 УТОРАК-ПЕТАК 13.00-19.00
клавир Д. ПЛАЗИНИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.30-18.00 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.30-19.30
УТОРАК- ПЕТАК 7.30-11.15 УТОРАК-ПЕТАК 8.30-11.45
клавир С. ВРАЊЕШ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.30-19.00 ПОНЕДЕЉАК- ЧЕТВРТАК 13.30-19.30
УТОРАК-ПЕТАК 8.30-12.00 УТОРАК-ПЕТАК 8.30-11.15
клавир М. ПОПОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.45-18.30 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.00-19.30
УТОРАК-ПЕТАК 8.15-12.45 УТОРАК-ПЕТАК 10.00-12.15
клавир Б. МИЛОЈКОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 9.00-13.15 ПОНЕДЕЉАК – ЧЕТВРТАК 9.00-13.15
УТОРАК- ПЕТАК 14.00-18.15 УТОРАК – ПЕТАК 14.00-17.45
виолина Ј. ГАЦИН СТАНКОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.30-12.15 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 9.15-12.15
УТОРАК-ПЕТАК 14.15-19.45 УТОРАК-ПЕТАК 13.30-19.45
виолина С. ЛАЗАРЕВИЋ ПОНЕДЕЉАК – ЧЕТВРТАК 14.00-20.30 ПОНЕДЕЉАК - ЧЕТВРТАК 14.45-19.15
УТОРАК – ПЕТАК 8.30-12.00 УТОРАК – ПЕТАК 7.15-13.15
виолина Л. КОВАНЏИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.00-19.45 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.30-19.45
УТОРАК-ПЕТАК 10.15-12.00 УТОРАК-ПЕТАК 8.00-12.45
виолина М. БОСАНАЦ ПОНЕДЕЉАК 9-12 ЧЕТВРТАК 14.50-18 ПОНЕДЕЉАК 9-12 ЧЕТВРТАК 13.15-18
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-19.30 УТОРАК-ПЕТАК 13.30-19.30
виолина Н. БУРСАЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 14.30-19.30 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 14.00-19.30
УТОРАК-ПЕТАК 8.00-13.00 УТОРАК-ПЕТАК 8.30-13.15
виолина Ј. РАЈИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.00-12.30 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 7.45-13.00
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-20.00 УТОРАК-ПЕТАК 14.00-19.45
виолончело Р. КНЕЖЕВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 7.45-12.00 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 7.45-14.15
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-21.00 УТОРАК-ПЕТАК 14.00-18.30
виола Ј. ВУКОТИЋ СРЕДА 9-11.15 15-17.15 СРЕДА 9-11.15 15-17.15
СУБОТА 8.30-10.45 14.15-16.30 СУБОТА 8.30-10.45 14.15-16.30
контрабас М. РАНЧИЋ СРЕДА 12-13 14.15-16 СРЕДА 14.30-17.15
СУБОТА 13.15-16.00 СУБОТА 13.15-16.00
гитара В .ПЛЕЋАШ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.30-12.15 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.30-11.30
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-18.00 УТОРАК – ПЕТАК 13.00-19.30
гитара Д.ЂУЈИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.30-11.00 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.00-12.15
УТОРАК- ПЕТАК 13.15-20.30 УТОРАК-ПЕТАК 14.00-20.30
гитара Н. КОНДИЋ УТОРАК 11.00-14.00 УТОРАК 12.00-16.00
ПЕТАК 11.00-14.00 ПЕТАК 12.00-16.00
хармоника А.ПОПОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 7.00-12.30 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 7.45-11.45
УТОРАК-ПЕТАК 13.30-17.30 УТОРАК-ПЕТАК 13.00-19.00
хармоника Љ.ТОДОРОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.00-18.00 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 12.45-18.15
УТОРАК – ПЕТАК 7.45-11.30 УТОРАК-ПЕТАК 9.00-12.00
флаута М .МИЛОСАВЉЕВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАK 13.00-20.00 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 13.00-17.45
УТОРАК-ПЕТАК 9.00-12.00 УТОРАК-ПЕТАК 9.00-13.00
флаута Ј.ВУЈНОВИЋ ПОНЕДЕЉАК – ЧЕТВРТАК 15.00-20.00 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 14.15-20.00
УТОРАК – ПЕТАК 8.15-13.15 УТОРАК-ПЕТАК 8.30-12.45
кларинет Д. ГЊАТОВИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 14.00-19.45 ПОНЕДЕЉАК–ЧЕТВРТАК 14.15-19.00
УТОРАК – ПЕТАК 8.15-12.00 УТОРАК – ПЕТАК 7.45-12.30
труба У. ПЕКМЕЗОВИЋ УТОРАК 9-11.15 СРЕДА 17-18.45 УТОРАК 9-11.15 СРЕДА 17-18.30
СУБОТА 13.00-18.00 СУБОТА 15.00-18.00
обоа Е. ГЊАТОВИЋ ПОНЕДЕЉАК - ЧЕТВРТАК 15.30-19.15 ПОНЕДЕЉАК - ЧЕТВРТАК 14.00-19.15
УТОРАК - ПЕТАК 8.00-11.45 УТОРАК - ПЕТАК 9.00-10.30
соло певање С. ШИПИЋ ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.45-13.30 ПОНЕДЕЉАК-ЧЕТВРТАК 8.45-13.30
УТОРАК-ПЕТАК 14.00-19.30 УТОРАК-ПЕТАК 14.00 – 19.30

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions