РАСПОРЕД ЧАСОВА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ-2016/2017.ГОДИНА

 

Проф. Александра Лазаревић

Понедељак - Четвртак

8:15 - 9:00II

9:00 - 9:45 III

9:45 - 10:30IV

10:45 - 11:30V

11:30 -12:15I

12:15-13:00 додатна и допунска

Уторак - Петак

14:00 - 14:45 III

14:45 -15:30 IV

15:30 - 16:15 II

16:30 - 17:15 I

17:15 - 18:00 III

18:00 – 18:45 V

Проф. Милица Радојевић

Понедељак - Четвртак

14:00 - 14:45 V

14:45 - 15:30 II + IIд

15:30 - 16:15 IIIд

16:30 - 17:15 II + IIд

17:15 - 18:00 I + Iд

18:00 – 18:45 V

Уторак - Петак

8:30 – 9:15 IIIд

9:15 - 10:00 II+IIд

10:00 - 10:45 I + Iд

10:45 - 11:30 V

11:30 – 12:15 II + IIд

12:15 – 13:00 додатна и допунска

Проф. Јелена Ристић Јоцић

Понедељак - Четвртак

8:30 – 9:40 VI + IIСП Солф + Тео

9:45 - 10:30II

10:30 – 11:15 I

11:15 - 12:25IСП

Уторак - Петак

14:00 - 14:45 I

14:45 - 15:30 II

15:45 - 16:55IСП

17:00 - 17:45Припремни

17:45 – 18:55 VI + IIСП Солф+Тео

18:55 – 19:40 додатна и допунска

Проф. Биљана Цветковић

Понедељак - Четвртак

14:00 – 14:45 III

14:45 - 15:30IV

15:30 – 16:15II

16:30 – 17:15I

17:15 – 18:30 VI + IVд Солф+Тео

18:30 – 19:15додатна и допунска

Уторак – Петак

8:00 - 9:00 VI +IVд Солф + Тео

9:00 - 9:45I

10:00 – 10:45 II

10:45 – 11:30 III

11:30 -12:15 IV

 

Администрација      Законом заштићено. Сва права задржава   Ti Computers Solutions