16. - 18. март 2018.године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд
15. и 16. март 2018.године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд
08. и 09. априла 2017.године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд
18.мај 2017.године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд