ЧЛАНОВИ АКТИВА И ТИМОВА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Координатор: Катарина Милетић

Катарина Врачар
Теодора Ђокић
Драган Гњатовић
Сара Врањеш
Милица Радојевић
Лазар Кованџић

Активи
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Координатор: Александра Лазаревић

Катарина Врачар
Теодора Ђокић
Наташа Трбојевић
Јелена Рајић
Јелена Вујновић
Александар Поповић
Милана Бенедек
Снежана Шипић
Милица Радојевић
Катарина Милетић
Јована Гацин Станковић
Јелена Жикелић – представник СР
Татјана Бенак – представник ЛС


СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Теодора Ђокић – координатор

Катарина Врачар – директор
Јелена Вујновић
Јелена Милојевић
Емилија Миодраг
Леа Симић
Белинда Путилов
Зорана Лончар – представник родитеља
Татјана Бенек – представник ЛС

Тимови
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Теодора Ђокић – координатор

Катарина Врачар – директор
Милица Радојевић
Иван Љуба
Милена Бенедек
Мелита Жугић – представник родитеља
Оливера Викторовић – представник ЛС


СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Теодора Ђокић – координатор

Катарина Врачар – директор
Јелена Рајић
Милица Радојевић
Аница Чокић – Петровић
Јелена Ристић – Јоцић
Јована Гацин Станковић
Данило Томић – секретар
Јасмина Јовић – представник родитеља
Милош Игњатовић – представник ЛС

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Јована Гацин Станковић – координатор

Катарина Врачар – директор
Теодора Ђокић
Драган Гњатовић
Иван Љуба
Марија Родић
Слободан Милановић – представник родитеља
Оливера Викторовић – представник ЛС

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Теодора Ђокић – координатор

Катарина Врачар – директор
Љиљана Тодоровић
Петар Ковачевић
Никола Павловић
Даша Плазинић
Персида Поповић
Катарина Станковић – представник родитеља
Милош Игњатовић – представник ЛС

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Сара Врањеш – координатор

Катарина Врачар – директор
Теодора Ђокић
Марија Милосављевић
Александар Николић – представник родитеља
Оливера викторовић – представник ЛС

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊА САЛЕ

Ана Рашковић – координатор

Биљана Марјановић
Мирослав Босанац
Аница Чокић – Петровић
Марија Родић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Слободанка Симић Новчић  – координатор

Катарина Врачар – директор
Марија Милосављевић
Персида Поповић
Теодора Ђокић
Душанка Живановић – представник родитеља
Оливера Викторовић – представник ЛС