ЧЛАНОВИ АКТИВА И ТИМОВА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Координатор: Емилија Миодраг

Катарина Врачар
Теодора Ђокић
Драган Гњатовић
Сара Врањеш
Милица Радојевић
Лазар Кованџић
Александар Николић – родитељ
Луција Лалицки – представник ШО

Активи
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Координатор: Александра Лазаревић

Катарина Врачар
Теодора Ђокић
Наташа Трбојевић
Јелена Рајић
Јелена Вујновић
Александар Поповић
Јелена Mилојевић
Снежана Шипић
Милица Радојевић
Емилија Миодраг
Лазар Кованџић
Јелена Жикелић – родитељ
Дивна Илић – представник ШО


ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Теодора Ђокић – координатор

Катарина Врачар
Јелена Вујновић
Јелена Милојевић
Емилија Миодраг
Леа Симић
Борко Милојковић
Дивна Илић – родитељ
Луција Лалицки – представник ШО

Тимови
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Теодора Ђокић – координатор

Катарина Врачар
Милица Радојевић
Иван Љуба
Марина Поповић
Даша Плазинић
Слађана Вешић-родитељ.


СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА

Теодора Ђокић – координатор
Катарина Врачар
Јелена Рајић
Милица Радојевић
Аница Чокић-Петровић
Јелена Ристић Јоцић
Марија Милосављевић
Слађана Оршолић – родитељ.

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Лазар Кованџић – координатор

Катарина Врачар
Теодора Ђокић
Драган Гњатовић
Иван Љуба
Марија Родић
Биљана Даниловић – родитељ
Дивна Илић – члан ШО.

СТРУЧНИ ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Љиљана Тодоровић – координатор

Катарина Врачар
Теодора Ђокић
Јована Залар
Раде Соро
Даша Плазинић
Персида Поповић.

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Сара Врањеш – координатор
Катарина Врачар
Теодора Ђокић
Јелена Рајић
Луција Лалицки – родитељ
Јована Ницовић – представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊА САЛЕ

Ана Рашковић – координатор

Биљана Марјановић
Мирослав Босанац
Аница Чокић-Петровић
Марија Родић
Борко Милојковић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Теодора Ђокић – координатор

Сара Врањеш
Персида Поповић
Милица Ковачевић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ, КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА

Теодора Ђокић – координатор

Катарина Врачар
Јелена Рајић
Милица Радојевић
Аница Чокић-Петровић
Јелена Ристић Јоцић
Марија Милосављевић
Слађана Оршолић – родитељ