ЧЛАНОВИ АКТИВА И ТИМОВА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Координатор: Јелена Вујновић

Александра Лазаревић
Теодора Недовић
Драган Гњатовић
Милица Миодраг
Лазар Кованџић

Активи
ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Координатор: Даша Плазинић

Александра Лазаревић
Теодора Недовић
Наталија Трбојевић
Јелена Рајић
Јелена Вујновић
Александар Поповић
Јелена Милојевић
Снежана Шипић
Милица Миодраг
Татјана Раичевић, представник СР
Татјана Бенак, представник ЛС


СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

Теодора Недовић – координатор

Александра Лазаревић
Јелена Вујновић
Јелена Милојевић
Емилија Миодраг
Леа Симић
Белинда Путилов
Игор Михајловић, представник родитеља
Татјана Бенак, представник ЛС

Тимови
СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Теодора Недовић – координатор

Александра Лазаревић
Милица Миодраг
Иван Љуба
Александра Аврамовић
Мелита Жугић, представник родитеља
Татјана Бенак, представник ЛС


СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Даница Лазић – координатор

Александра Лазаревић
Јелена Рајић
Милица Миодраг
Аница Чокић-Петровић
Јелена Ристић Јоцић
Јована Гацин
Данило Томић, секретар
Јелена Нешић, представник родитеља
Милош Игњатовић, представник ЛС

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Јована Гацин – координатор

Александра Лазаревић
Даница Лазић
Драган Гњатовић
Иван Љуба
Марија Родић
Слободан Милановић, представник родитеља
Оливера Викторовић, представник ЛС

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

Даница Лазић – координатор

Александра Лазаревић
Љиљана Тодоровић
Петар Ковачевић
Никола Павловић
Даша Плазинић
Персида Поповић
Милорад Вулетић, представник родитеља
Милош Игњатовић, представник ЛС

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

Јелена Милојевић – координатор

Александра Лазаревић
Теодора Недовић
Јелена Вујновић
Александар Николић, представник родитеља
Оливера Викторовић, представник ЛС

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊА САЛЕ

Ана Рашковић – координатор

Биљана Марјановић
Мирослав Босанац
Аница Чокић – Петровић
Марија Родић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Слободанка Симић Новчић  – координатор

Александра Лазаревић
Даница Лазић
Марија Милосављевић
Персида Поповић
Јелена Ћосић, представник родитеља
Оливера Викторовић, представник ЛС