Без длаке на увету
Пројекат ``Без длаке на увету`` има за циљ да упозна ученике са основама музичке критике, усмери их на критичко мишљење и развије способност активног слушања и евалуације концертног извођења, кроз присуствовање различитим концертима у улози публике.