Директор: Лазаревић Александра

Секретар: Томић Данило

Шеф рачуноводства: Тадић Ружица

Благајник-административни радник: Ерцег Верица

Стручни сарадник – психолог: Ђокић Теодора

Стручни сарадник – нототекар: Симић Новчић Слободанка


Наставно особље
клавир: Врањеш Сара
клавир: Ковачевић Милица  – замена Митрић Ружица
клавир: Љуба Иван
клавир: Марјановић Биљана
клавир: Миодраг Емилија
клавир: Плазинић Даша
клавир: Плазинић Љубинка
клавир: Поповић Марина – замена Михаиловић Марија
клавир: Поповић Персида
клавир и упоредни клавир: Путилов Белинда
клавир: Рашковић Ана
клавир: Симић Леа
клавир: Трбојевић Наталија
клавир: Калинић Маријана (Миријево) – замена Хоџић Теа
клавир: Симоновић Немања (Миријево)
клавир: Гобељић Мирослав (Мали Мокри Луг)
Стручно веће клавира
Стручно веће гудача
Корепетитори
виолина: Босанац Мирослав
виолина: Гацин Станковић Јована
виолина: Кованџић Лазар
виолина: Лазаревић Саша
виолина: Рајић Јелена
виолина: Милетић Катарина
виолина: Ковачевић Петар (Миријево)
виолина: Алексић Војин (Мали Мокри Луг)
виола и гудачки оркестар: Вукотић Јелена – замена Обрадовић Петар
виолончело: Кнежевић Радмила
контрабас: Ранчић Магдалена

корепетитор: Миодраг Емилија
корепетитор: Родић Марија
корепетитор: Чокић Петровић Аница
корепетитор: Динић Радмила (Миријево)
корепетитор: Медошевић Милан (Мали Мокри Луг)

гитара: Драгичевић Вук (Мали Мокри Луг)
Стручно веће гитаре
Стручно веће хармонике

флаута: Јовановић Милица (Миријево)
флаута: Микетић Милош (Мали Мокри Луг)
труба: Дајић Вук
соло певање: Шипић Снежана
Стручно веће дувача и соло певања
Стручно веће теоретичара
солфеђо: Лазаревић Александра – замена Костић Анастасија
солфеђо: Миодраг Милица
солфеђо, теорија музике и припремни разред: Ристић Јоцић Јелена
солфеђо и теорија музике: Цветковић Биљана
солфеђо и теорија музике: Терзић Јелена (Миријево)
солфеђо и хор: Раичевић Александра (Мали Мокри Луг)

Техничка служба
домар: Милић Саша
спремачица: Рисимић-Миловановић Драгана
спремачица: Сарић Данијела (Миријево)
спремачица: Тодосић Златка
ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд