Директор: Врачар Катарина

Секретар: Томић Данило

Шеф рачуноводства: Тадић Ружица

Благајник-административни радник: Ерцег Верица

Стручни сарадник – психолог: Ђокић Теодора


Наставно особље
Стручно веће клавира
Стручно веће гудача
Корепетитори

корепетитор: Милојковић Борко

корепетитор: Родић Марија

корепетитор: Чокић-Петровић Аница

корепетитор: Динић Радмила 


Стручно веће гитаре
Стручно веће хармонике

Стручно веће дувача и соло певања
Стручно веће теоретичара
солфеђ,теорија музике : Цветковић Биљана
солфеђо, теорија музике: Лазаревић Александра
солфеђо, теорија музике припремни: Ристић-Јоцић Јелена
солфеђо, теорија музике: Радојевић Милица
солфеђо, припремни и хор: Терзић Јелена (Миријево)

Техничка служба
домар: Милић Саша
спремачица: Радаковић Вера
спремачица: Сарић Данијела (Миријево)
спремачица: Тодосић Златка
ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд