Директор: Врачар Катарина

Секретар: Томић Данило

Шеф рачуноводства: Тадић Ружица

Благајник-административни радник: Ерцег Верица

Стручни сарадник – психолог: Ђокић Теодора


Наставно особље
клавир: Врањеш Сара
клавир: Љуба Иван
клавир: Марјановић Биљана
клавир и упоредни клавир: Милојковић Борко
клавир: Миодраг Емилија
клавир: Плазинић Даша
клавир: Плазинић Љубинка
клавир: Поповић Марина – замена Михаиловић Марија
клавир: Поповић Персида
клавир: Рашковић Ана
клавир: Симић Леа
клавир: Трбојевић Наталија
клавир: Ковачевић Милица  – замена: Босанкић Филип
клавир: Калинић Маријана (Миријево) замена – Хоџић Теа
клавир: Симоновић Немања (Миријево)
Стручно веће клавира
Стручно веће гудача
Корепетитори

корепетитор: Милојковић Борко
корепетитор: Родић Марија
корепетитор: Чокић Петровић Аница
корепетитор: Динић Радмила (Миријево)

Стручно веће гитаре
Стручно веће хармонике

Стручно веће дувача и соло певања
Стручно веће теоретичара
солфеђ,теорија музике : Цветковић Биљана
солфеђо, теорија музике: Лазаревић Александра
солфеђо, теорија музике припремни: Ристић-Јоцић Јелена
солфеђо, теорија музике: Радојевић Милица
солфеђо, припремни и хор: Терзић Јелена (Миријево)

Техничка служба
домар: Милић Саша
спремачица: Рисимић-Миловановић Драгана
спремачица: Сарић Данијела (Миријево)
спремачица: Тодосић Златка
ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд