РЕЗУЛТАТИ

Отворено школско такмичење гудача ``Владимир Ђорђевић`` 29. априла 2018. године
Организатор такмичења је стручно веће гудача ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд. Рок за слање пријаве је 15. априла 2018. године. Пријављивање такмичара се врши искључиво путем електронске поште на адресу : takmicenje@vladimirdjordjevic.edu.rs . Пријаве које се пошаљу после наведеног рока неће бити прихваћене. Потврду о уписаном разреду и доказ о уплаћеној донацији на име Отвореног школског такмичења гудача „Владимир Ђорђевић“ такмичар директно предаје секретару жирија на дан такмичења. Такмичари из иностранства уплаћују донацију по доласку на такмичење. У случају отказивања наступа од стране такмичара, организатор није у обавези да врати донацију. Пуне трошкове, трошкове смештаја и исхране сносе сами такмичари. Организатор задржава право снимања, репродуковања, као преноса Такмичења без накнаде такмичарима. Организатор не сноси одговорност за евентуалне повреде такмичара или оштећења, крађу инструмената за време Такмичења.
Налог за уплату
Износ донације је 3,000 рсд.
Број жиро рачуна школе: 840-1461666-15
Сврха уплате: донација гудачима
Прималац: ОМШ“В:Ђорђевић“ Ватрослава
Јагића 5, Београд
Пропозиције такмичења виолина
Први разред: слободан избор композиција у трајању до 3 мин.
Други разред: В. Ђорђевић „У пролеће“ и слободан избор композиција укупног трајања до 4 мин.
Трећи разред: В. Ђорђевић „Ми смо деца весела“ и слободан избор композиција укупног трајања до 5 мин.
Четврти разред: В. Ђорђевић „Кокоњеште“ и слободан избор композиција укупног трајања до 6 мин.
Пети разред: В. Ђорђевић „Комад бр. 2- Ој девојко душо моја“ и слободан избор композиција укупног трајања до 8 мин.
Шести разред: В. Ђорђевић „Комад бр. 8“ и слободан избор композиција укупног трајања до 10 мин.
Пропозиције такмичења виола
Први разред: слободан избор композиција у трајању до 3 мин.
Други разред: В. Ђорђевић „У пролеће“ и слободан избор композиција укупног трајања до 4 мин.
Трећи разред: В. Ђорђевић „Ми смо деца весела“ и слободан избор композиција укупног трајања до 5 мин.
Четврти разред: В. Ђорђевић „Кокоњеште“ и слободан избор композиција укупног трајања до 6 мин.
Пети разред: В. Ђорђевић „Комад бр. 2- Ој девојко душо моја“ и слободан избор композиција укупног трајања до 8 мин.
Шести разред: В. Ђорђевић „Комад бр. 8“ и слободан избор композиција укупног трајања до 10 мин.
Пропозиције такмичења виолончело
Први разред: слободан избор композиција у трајању до 3 мин.
Други разред: В. Ђорђевић „Дивна, Дивна“ и слободан избор композиција укупног трајања до 4 мин.
Трећи разред: В. Ђорђевић „Нова влахиња“ и слободан избор композиција укупног трајања до 5 мин.
Четврти разред: В. Ђорђевић „Краљево коло“ и слободан избор композиција укупног трајања до 6 мин.
Пети разред: В. Ђорђевић „Гинино коло“ и слободан избор композиција укупног трајања до 8 мин.
Шести разред: В. Ђорђевић „Комад бр. 2- Ој девојко душо моја“ и слободан избор композиција укупног трајања до 10 мин.
Пропозиције такмичења контрабас
Први разред: слободан избор композиција у трајању до 3 мин.
Други разред: слободан избор композиција укупног трајања до 5 мин.
Трећи разред: слободан избор композиција укупног трајања до 7 мин.
Четврти разред: слободан избор композиција укупног трајања до 10 мин.
У солистичким дисциплинама програм се изводи напамет. Постоји могућност ангажовања дежурног корепетитора- обавезно назначити у пријави. Камерни састави (састави који садрже бар један гудачки инструмент)
Прва категорија - млађи разреди (I- III / I- II чет.шк.) слободан избор композиција у трајању до 7 мин. Друга категорија - старији разреди (IV-VI / III- IV чет.шк.) слободан избор композиција у трајању до 10 мин.
Правилник Кликните изнад за пропозиције
Пријава Кликните изнад за пријаву
Ноте за обавезне композиције
Награде Отвореног такмичења гудача ``Владимир Ђорђевић``
I награда од 95 до 100 поена
II награда од 85 до 94,99 поена
III награда од 75 до 84,99 поена
Похвала од 70 до 74,99 поена
Жири може да додели и награду за (једну) најбоље изведену обавезну композицију
Циљеви такмичења
Подстицај ученицима и наставницима
Откривање нових музичких талената
Очување српске културне баштине
Промовисање дела Владимира Ђорђевића и ОМШ“Владимир Ђорђевић“ у Београду