Пратите актуелна дешавања у оквиру школских пројеката
Пројекти ОМШ “Владимир Ђорђевић” Београд имају за циљ да промовишу музичку културу и да ученицима од самог почетка школовања приближе музичко извођаштво, не само у оквиру активности наше школе, већ и кроз сарадњу са другим школама и институцијама у земљи и иностранству. Ученицима се пружа могућност да се кроз јавне наступе суочавају са новим, стимулативним искуствима, којим постепено развијају сопствене музичке способности и изграђују се као извођачи. Чињеница је да бављење музиком и јавно наступање (самостално, у групи или оркестру), може да буде изненађујуће, атрактивно и свеобухватно искуство, а оно што ученик доживи као протагониста, значајно утиче на његову мотивацију и самопоуздање. Још један од важних циљева које остварујемо кроз наше пројекте је и подстицање младих музичких извођача на активно учешће у ширењу музичке културе међу слушаоцима и посетиоцима концерата. Осим за ученике, активности које остварујемо једнако су корисне и подстицајне и за наставнике. Неговањем блиске сарадње наших наставника са наставницима из других музичких школа, омогућавамо преко потребну размену искустава и стручне литературе, упоређивање педагошке праксе, потврду, проширење и усавршавање сопствених знања, чиме директно утичемо на побољшање квалитета наставе.
ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд