Радост даривања
Као школа увек тежимо да истичемо значај хуманитарног рада, па смо се тако у протеклим годинама укључивали у низ пројеката хуманитарног карактера,
а неке од њих смо и самостално организовали (нпр. концерт за жртве земљотреса у Краљеву 2010. године, концерт „За Тамару“ 2012. године, концерт за
жртве поплава у хотелу „Славија“ 2014, итд.)