Сарадња са локалном заједницом
Наша школа се увек радо одазива позивима различитих институција са територије општине
Звездара. Тако је успешна сарадња са локалном заједницом обележила и ову школску годину.