30.03 - 01. 04. 2019. године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд
29. и 30. март 2019.године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд
17. и 18. април 2019.године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд
Mај 2019. године ОМШ ``Владимир Ђорђевић`` Београд