Заједно смо бољи
Заједно смо бољи” jе пројекат у оквиру кога негујемо дугогодишњу сарадњу наше школе са МШ „Јосиф
Маринковић” Београд. Дружење смо започели заједничким концертом још 22.11.2013., где је учествовала и МШ
„Станковић”. Током наредних година, све до данас, континуирано организујемо заједничке активности, у више
наврата годишње.