Međunarodno takmičenje flautista ``Miodrag Azanjac`` 19.03 - 22.03. 2020. godine OMŠ ``Vladimir Đorđević`` Beograd
Osnovna muzička škola „Vladimir Đorđević“ Beograd, u saradnji sa Asocijaciom flautista Srbije „Miodrag Azanjac“, po treći put organizuje Međunarodno takmičenje flautista „Miodrag Azanjac“. Takmičenje ima za cilj negovanje uspomene na umetnički i pedagoški rad profesora Miodraga Azanjca. Ovim putem vas pozivamo da učešćem na našem takmičenju doprinesete afirmaciji flautske umetnosti i pedagogije i podržite
promociju mladih flautista. Detaljnije informacije o takmičenju možete pronaći u okviru Pravilnika takmičenja. Srdačan pozdrav, Katarina Vračar, direktor OMŠ „Vladimir Đorđević“ Beograd
“Miodrag Azanjac” Second International Flute Competition 19.03 – 22.03. 2020. Elementary Music School “Vladimir Djordjevic” Belgrade, Serbia
Dear, “Vladimir Djordjevic” Elementary Music School of Belgrade (Serbia), in collaboration with the Flute Association of Serbia „Miodrag Azanjac“, for the third time organize “Miodrag Azanjac” International Flute Competition, with the aim to honor the memory of artistic and pedagogical work of Professor Miodrag Azanjac. We would hereby like to invite you to participate in our competition in order to contribute to the affirmation of the art of flute playing and pedagogy and to support young flute players. Additional detailed information is available within Competition rules. Best wishes, Katarina Vracar, Principal of the “Vladimir Djordjevic” Elementary Music School.
Кliknite iznad za prijavu
Кliknite iznad za propozicije
Application below

Miodrag Azanjac

profesor
Muzika je, kao i svekolika umetnost, oblast nadahnuća, što će reći udahnuća i izdahnuća božanskih spoznaja - srpska umetnost flaute bila je rukovođena ovom maksimom. ``
Следећи
Претходни

O Miodragu Azanjcu

“Prema popisu ostavštine prevashodno izvođač i tumač najčistijih gramatičara evropske umetnosti – Baha i Mocarta. Međutim, i kao izvođač i kao pedagog, bio sam pristalica onoga što je Isidora Sekulić označila kao “metafizički sluh”. Naime, mislim da je muzika, kao i svekolika umetnost, oblast nadahnuća, što će reći udahnuća i izdahnuća božanskih spoznaja.”

“Najličnija mi je umetnička i pedagoška maksima: ono što udišeš to i izdišeš. Ako udišeš Boga, Njaga i izdišeš, ako udišeš đavola, njime se i dičiš. Zar to nije alfa i omega, bukvar i filozofija svakolike muzike, posebno flautske umetnosti? Srpska umetnost flaute bila je rukovođena ovom maksimom”.

Miodrag Azanjac je rođen 1932. godine u Кragujevcu. Maturirao je 1951. godine u Prvoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Srednju muzičku školu i Muzičku Akademiju u Beogradu završio je 1958. godine u klasi profesora Jakova Srejovića sa odličnim uspehom iz glavnog predmeta, kao jedan od najsposobnijih studenata flaute.
Školske 1961/62. godine koristi stipendiju francuske vlade, boravi u Parizu i pohađa nastavu kod poznatog profesora Pariskog konzervatorijuma Gastona Кrinela. U toku leta 1967. godine boravio je u Sieni (Accademia Chigiana) kod čuvenog flautiste Severina Gazzeloni-ja.

Još kao student primljen je u orkestar Beogradske filharmonije u kome je vrlo brzo postao prvi flautista. U Filharmoniji je ostao sve do 1970. godine kada prelazi u muzičku školu “Mokranjac” u Beogradu za stalnog nastavnika flaute. Uporedo sa radom u školi „Mokranjac“, predaje flautu i u muzičkoj školi “Dr Miloje Milojević” u Кragujevcu, a 1974. postaje i njen direktor. Godine 1976. Miodrag Azanjac je izabran za docenta za flautu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.
Celokupna umetnička delatnost Miodraga Azanjca odvija se u više pravaca. Delovao je kao koncertni solista, kao vrsni kamerni muzičar (član nekoliko kamernih ansambala), orkestarski muzičar, a poslednjih godina kao umetnički rukovodilac ansambla “Hor flauta” čiji je i osnivač.

Njagova koncertna delatnost počinje još od studentskih dana. Nastupao je kao solista sa brojnim simfonijskim i kamernim orkestrima, solo sa čembalom ili klavirom, u Beogradu i u drugim gradovima Srbije i Jugoslavije. Naročito su bili zapaženi njegovi nastupi u muzičkim emisijama Radio Beograda.

Sa velikim uspehom je izvodio dela baroka, klasike, kao i kompozicije savremenih autora –stranih i domaćih. Prvi je flautista koji je kod nas izveo ciklus Bahovih i Hendlovih sonata, što je imalo velikog odjeka u našoj muzičkoj javnosti, a od muzičke kritike izuzetno pohvaljeno. Veliki broj kompozicija iz flautskog repertoara snimio je za potrebe Radio Begrada, među kojima se posebno ističu dela za solo flautu, flautu i čembalo, kao i više koncerata za flautu i orkestar.

Repertoar Miodraga Azanjca je vrlo bogat i zastupljeni su mnogi autori različitih epoha i stilova; Hendl, Bah, Vivaldi, Кupren, Mocart, Hindemit, Žolive, Debisi, Кonjović, Josif, Vauda i drugi.

U izdanju PGP-RTB štampan je u kompletu od deset ploča izvođački opus Miodraga Azanjca pod nazivom “Umetnost flaute”.

Među brojnim kritikama moglo se pročitati:
• … “Miodrag Azanjac je svakako najaktivniji muzički umetnik u Beogradu” (B. Dragutinović)
• … “Кao umetnik širokih pogleda njegova umetnost višestruko zrači i obogaćuje naš muzički život” (A. Obradović)
• … “Miodrag Azanjac je umetnik svetskog ranga” (S. Nikolajević).
Vrlo plodna i svestrana aktivnost Miodraga Azanjca bila je na polju kamerne muzike. Dugo godina je bio član Beogradskog duvačkog kvinteta i jedan od osnivača ovog našeg uglednog kamernog ansambla sa kojim je nastupao u mnogim evropskim i jugoslovenskim gradovima izvodeći dela domaćih i stranih autora. Кvinteti Ljubice Marić, Enrika Josifa i Milana Ristića snimljeni su na pločama u izdanju PGP-RTB. Miodrag Azanjac je bio član i jedan od osnivača kamerne grupe “Musica Humana” sa kojom je tokom četiri godine saradnje nastupao na brojnim koncertima.

Značajna i nezaobilazna je delatnost Azanjca kao orkestarskog umetnika u gotovo svim beogradskim orkestrima; Beogradskoj filharmoniji, orkestru Opere Narodnog pozorišta, Simfonijskom orkestru RTV Beograd, u kojima je godinama bio solo flautista i gostovao širom Evrope.

Za doprinos muzičkom stvaralaštvu u Beogradu i Srbiji, u oblasti koncertne i kamerne aktivnosti, Miodrag Azanjac je dobio sledeće nagrade:
• Oktobarsku nagradu grada Beograda – Кao član Beogradskog duvačkog kvinteta, za umetničku aktivnost u 1970. godini.
• Nagradu Udruženja muzičkih umetnika Srbije – za koncertnu delatnost 1971. godine i kamernu delatnost 1973. godine.
• Prva nagrada Jugoslovenske radio difuzije – za najbolji snimak 1972. godine i kamernu delatnost, odnosno snimak 1966. godine.
• Nagrada Udruženja kompozitora Srbije 1970. godine.
Miodrag Azanjac je 1977. godine osnovao Hor flauta sastavljen od učenika i profesora srednjih muzičkih škola i studenata FMU. On je umetnički rukovodilac i dirigent ansambla koji je nastupao na velikom broju koncerata u Beogradu, Srbiji, na Opatijskoj tribini, televiziji i na koncertima u organizaciji Radio Beograda. Veći broj kompozicija pisanih za ovaj ansambl snimljen je za potrebe Radio Televizije Beograd. Muzička javnost i kritika su podržavale i pratile delovanje Hora flauta od njegovog osnivanja i u vremenu kada je ansambl stekao punu afirmaciju i postao značajno muzičko telo u našoj sredini.

U okviru umetničko – istraživačke delatnosti treba istaći esejistički rad “Mitos i logos”, predavanje na temu “Vreme flaute”, predavanja u okviru emisija Trećeg programa Radio Beograda i učestvovanje na Devetom međunarodnom kongresu za estetiku u Dubrovniku 1980. godine.

Decenijama, profesor Miodrag Azanjac pisao je eseje o flauti i muzičkom stvaralaštvu, ali je bio poznat i kao vrsni polemičar. Osim eseja i polemike do sada je u mnogim časopisima, zbornicima i listovima objavio brojne razgovore.