Međunarodno takmičenje kamerne muzike ``Olivera Đurđević`` 18-19. mart 2020. godine OMŠ ``Vladimir Đorđević`` Beograd
Osnovna muzička škola „Vladimir Đorđević“ Beograd, u saradnji sa Asocijaciom flautista Srbije „Miodrag Azanjac“, po treći put organizuje Međunarodno takmičenje kamerne muzike „Olivera Đurđević“. Cilj takmičenja je negovanje uspomene na pedagoški i umetnički rad naše istaknute pijanistkinje i čembalistkinje Olivere Đurđević. Ovim putem vas pozivamo da učešćem na našem takmičenju doprinesete afirmaciji kamerne muzike i podržite promociju mladih talenata.
Detaljnije informacije o takmičenju možete pronaći u okviru Pravilnika takmičenja. Porodica prof. Olivere Đurđević daruje vredne novčane nagrade najboljim učesnicima i pedagozima (ukupan nagradni fond – 1.500 EUR). Srdačan pozdrav, Katarina Vračar, direktor OMŠ „Vladimir Đorđević“ Beograd.
Second International Chamber Music Competition ``Olivera Djurjdevic`` 18-19th march 2020. Elementary Music School “Vladimir Djordjevic” Belgrade, Serbia
Dear, “Vladimir Djordjevic” Elementary Music School in (Serbia), in collaboration with the Flute Association of Serbia „Miodrag Azanjac“, for the third time organize “Olivera Djurdjevic” International Chamber Music Competition, with the aim to honor the
memory of artistic and pedagogical work of prominent piano and harpsichord player Olivera Djurdjevic. We would hereby like to invite you to participate in our competition
in order to contribute to the affirmation of chamber music and to support young musicians. Additional detailed information is available within Competition rules. Prof. Olivera’s family donates valuable cash prizes for the best ensembles and pedagogues
(overall prize pool – 1,500 EUR). Best wishes, Katarina Vracar, Principal of the “Vladimir Djordjevic” Elementary Music School
Kliknite iznad za prijavu
Kliknite iznad za propozicije
Click above
Biografija Olivere Đurđević

Olivera Đurđević (Beograd 7. januar 1928.godine — 28. decembar 2006.godine) je bila istaknuti srpski čembalista, pijanista, kamerni muzičar i profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Bila je prva jugoslovenska čebmalistkinja, dobitnica Oktobarske nagrade 1978. godine, kao i Sedmojulske nagrade, plakete Udruženja muzičara Srbije i Udruženja muzičara Jugoslavije. Olivera Đurđević je završila studije klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Emila Hajeka. Diplomirala je 1952. godine posle čega je dve godine bila na specijalizaciji čembala kod Li Stadelmana na Visokoj muzičkoj školi u Minhenu. Od 1964. docent, a zatim profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Održala je veliki broj koncerata u Nemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Bugarskog, Holandiji, Italiji, Rusiji, SADu, Кanadi. Bila je profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu od 1985.godine, a aktivno se bavila pedagoškim radom i u okviru Кatedre za kamernu muziku i čembalo. Bila je šef katedre od 1970.godine do 1993.godine i osnivač Studija za čembalo pri SКC-u 1972.godine Predavala je i na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Bila je članica Кlavirskog trija i Кlavirskog kvarteta Radio Beograda, ansambla Beogradski kamerni muzičari, Zagrebačkih solista, Musica humana, trija Donne di Belgrado, kao i klavirska saradnica mnogobrojnih vokalnih i instrumentalnih umetnika.