Na osnovu Instrukcije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obaveštavaju se učesnici konkursa da se obustavlja dalje sprovođenje konkursa koje je OMŠ „Vladimir Djordjević „

Beograd objavila u listu „Poslovi“ od 19.02.2020. godine i 26.02.2020. godine. Sprovođenje konkursa biće nastavljeno nakon prestanka vanrednog stanja.